Teruggebeld worden
nachhaltiges-bauen

Duurzaam bouwen: 9 voorbeelden & ideeën voor uw woningbouw

Wilt u bij de bouw van een woning het milieu, toekomstige generaties en uw eigen gezondheid beschermen? Lees hier hoe.

Definitie: Wat betekent duurzaam bouwen?

Duurzaam bouwen staat voor een holistische benadering, die eigenlijk al voor de eigenlijke bouw begint, zich uitstrekt over het gebruik van het gebouw en pas eindigt als het na vele jaren wordt afgebroken.

In het kader van duurzaam bouwen moeten milieu en mens worden beschermd, het verbruik van hulpbronnen en energie worden geminimaliseerd en het gebouw moet op een economisch geoptimaliseerde manier worden gebruikt. 

Ieder afzonderlijk detail wordt vanuit het perspectief van duurzaam bouwen bekeken en daarop afgestemd. Dit omvat onder meer de keuze van het perceel, duurzame en gezonde bouwmaterialen, de efficiënte omgang met hulpbronnen, het voorkomen van afval en het gebruik van producten, die energie-efficiëntie ondersteunen of het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

7 redenen voor duurzaam bouwen – daarom loont duurzaamheid

 1. U bespaart op lange termijn geld – of het nu gaat om terugkerende investeringen of bedrijfskosten.
 2. U beschermt het milieu en daarmee uw eigen leefruimte.
 3. U beschermt uw eigen gezondheid – duurzaam bouwen is gebaseerd op gezonde maatregelen.
 4. Ook de volgende generatie profiteert er nog van, direct of indirect.
 5. Een duurzaam of ecologisch huis kan een hogere marktwaarde en betere verkoopkansen opleveren.
 6. U verbetert de woon- en werkkwaliteit.
 7. Ondernemingen kunnen hun imago door duurzaam gebouwd vastgoed versterken.

BNB criteria voor duurzaam bouwen voor nieuwe en bestaande gebouwen.

Volgens het BNB-classificatiesysteem heeft de federale regering een catalogus van criteria opgesteld, die aannemers voor duurzaam bouwen kunnen gebruiken.  Dit is vrij complex, maar kan grofweg in de volgende drie grote groepen worden onderverdeeld: 

 1. Ecologische criteria: Behoud van natuurlijke hulpbronnen, gebruik van milieuvriendelijke materialen, minimalisering van de totale behoefte aan energie en maximalisatie van de levensduur.
 2. Economische criteria: Minimalisering van kosten, hetzij productiekosten, bedrijfskosten of onderhoudskosten.
 3. Sociaal-culturele criteria: Behoud van gezondheid en kwaliteit van leven.

Het BNB-classificatiesysteem omvat ook de technische kwaliteit en de proceskwaliteit.

Gezonde & duurzame bouwmaterialen 

Duurzame en gezonde bouwmaterialen vormen de basis voor duurzaam bouwen. 
We raden bouwmaterialen aan, die milieuvriendelijk geproduceerd kunnen worden en/of snel teruggroeien. Doorgaans voldoen natuurlijke bouwmaterialen aan deze criteria. 
Het is ook belangrijk, dat het bouwmateriaal duurzaam is – dus een lange levensduur heeft– en niet constant vervangen hoeft te worden Anders draagt men ook bij aan de roof van hulpbronnen van de aarde.
Het bouwmateriaal moet bovendien kunnen worden hergebruikt. De materialen mogen niet met chemische toevoegingen zoals niet in water oplosbare verven worden behandeld.

 • Ook kunststof kan tot de duurzame bouwmaterialen worden gerekend, wanneer het gerecycled is of gerecycled kan worden. Dat is bijvoorbeeld bij de kunststof kozijnen van Finstral het geval. Deze kunnen 100% worden gerecycled. Het bouwmateriaal isoleert bovendien optimaal, zodat een energie-efficiënt – en dus een duurzaam – wonen mogelijk wordt.
 • Indien natuurlijk behandeld, hoort hout ook tot de duurzame bouwmaterialen en kan ook worden gerecycled.. Het is verder relevant, waar het hout wordt gebruikt. Puur houten kozijnen zijn bijvoorbeeld niet echt duurzaam, omdat ze sneller dan andere kozijnen weer vervangen moeten worden, omdat ze gevoelig voor weersomstandigheden zijn. Zorg ervoor, dat uw lokaal hout en geen tropenhout gebruikt, omdat bij laatstgenoemde de kans groter is, dat het hout niet duurzaam of milieuvriendelijk is gekapt.  
 • Klei of baksteen (gebrande klei) kunnen als bouwmateriaal voor de muur worden gebruikt. Het materiaal slaat warmte en vocht op en is daarbij vrij van schadelijke stoffen.
 • Stro kan voor isolatie worden gebruikt. Het materiaal bezit uitstekende isolerende eigenschappen en kan probleemloos worden gerecycled.
 • Vertrouw op natuurlijke verfstoffen zoals kalk. Deze zijn gezond en duurzaam. De componenten zijn allemaal biologisch afbreekbaar.

Niet-duurzame bouwmaterialen/

Tot de niet-duurzame materialen reken we bijvoorbeeld beton. Bij de productie van beton wordt het milieu met zoveel CO² belast, dat dit zelfs een tiende van de totale CO² uitstoot voor zijn rekening neemt. 

9 voorbeelden & ideeën, hoe duurzaamheid in de woningbouw geïntegreerd kan worden – economisch, ecologisch en sociaal-cultureel.

 1. Geoptimaliseerde warmte-isolatie: Voor gevelisolatie kunnen natuurlijke bouwmaterialen zoals stro, hennep of zoiets worden gebruikt. Deze materialen bezitten goede isolerende eigenschappen, zijn vrij van schadelijke stoffen en kunnen probleemloos worden gerecycled. Als de gevel optimaal is geïsoleerd, gaan er minder energie en hulpmiddelen aan verwarming verloren. Er wordt energie-efficiënt gewoond.
 2. Hittebescherming door natuurlijke isolatiematerialen: In plaats van een duur airconditioningsysteem te installeren, dat schade toebrengt aan hulpbronnen, kunnen eerder genoemde isolatiematerialen ook bijdragen aan hittebescherming.
 3. Energiezuinige isolerende kozijnen installeren: Energiezuinige isolerende kozijnen dragen bij aan duurzaamheid. Hierdoor kunnen verspilling van hulpbronnen en ook bedrijfskosten aanzienlijk worden verminderd. Let hier op de U-waarde.
 4. Warmtepompen installeren: Er zijn verschillende soorten warmtepompen. Ze hebben gemeen, dat beweging warmte genereert. Dat kost weliswaar stroom, maar er zijn geen fossiele brandstoffen nodig. Hierdoor worden hulpbronnen gespaard, die al schaars zijn en niet kunnen “teruggroeien”.
 5. Fotovoltaïsche installatie op het dak plaatsen: Met een fotovoltaïsche installatie kunt u met behulp van “zonne-energie” uw eigen elektriciteit opwekken. Dat heeft zowel economische als ook ecologische voordelen. U bespaart bedrijfskosten en er is minder elektriciteit uit milieubelastende bronnen nodig. 
 6. Schilderen met natuurlijke verfstoffen: Schilder uw muren met natuurlijke verfstoffen. Deze zijn biologisch afbreekbaar en beschermen uw gezondheid en ook het milieu.
 7. Vermindering van het waterverbruik: Zelfs kleine maatregelen zoals een spoelstop kunnen er toe bijdragen, de hulpbron water te besparen. Optimaal is het gebruik van “gebruikt water”- grijs water – voor het doorspoelen van toiletten en dergelijke.
 8. De juiste materialen gebruiken: Vertrouw bij de keuze van uw materialen op bouwmaterialen, die vanwege hun eigenschappen een lange levensduur hebben en probleemloos kunnen worden gerecycled. De materialen moeten eenvoudig te demonteren zijn en daarbij geen schade aan de natuur toebrengen. Ook tijdens de productie en het transport moet het milieu worden bespaard.
 9. Ventilatiesysteem installeren: Ventilatie is belangrijk voor het woonklimaat en voor uw gezondheid. Er zijn verschillende mogelijkheden om het onderwerp kozijnen ventileren automatisch te integreren. Veel oplossingen hebben geen elektriciteit nodig, zorgen voor een goed woonklimaat en sparen hulpbronnen, die anders voor verwarming en/of stroom gebruikt zouden kunnen worden.

Veel gestelde vragen

Wat kost duurzaam bouwen?

In eerst instantie kan duurzaam bouwen onevenredig duur lijken. Er ontstaan bijkomende kosten en ook de materialen zijn duurder. 
Houd echter ook de kosten op lange termijn in het oog! De materialen gaan niet alleen langer mee, wat op langere termijn lagere investeringskosten oplevert. U bespaart echter ook op de onvermijdelijk terugkerende bedrijfskosten zoals verwarming en elektriciteit, wanneer u op duurzame bronnen – zoals bijvoorbeeld een fotovoltaïsche installatie – en perfect geïsoleerde producten – zoals bijvoorbeeld kunststof kozijnen – vertrouwt.
Ook kunt u via verschillende financieringsprogramma’s financiële steun voor duurzaam bouwen krijgen.

Wat zijn de nadelen van duurzaam bouwen?

De kostenkwestie brengt ons bij een van de nadelen van duurzaam bouwen. In eerste instantie heeft u hogere kosten. Op de lange termijn zullen deze zich echter meer dan terugbetalen en bespaart u zelfs geld. Duurzaam bouwen lijkt wellicht wat omslachtig en tijdrovend, omdat u de meest uiteenlopende onderwerpen tot in de puntjes moet kennen. Het resultaat is het echter waard.

Naar welke certificaten of certificeringen moet ik omkijken

Let op producten of bouwmaterialen, waarvan de certificeringen of zegels aantonen, dat ze door onafhankelijke instanties worden gecontroleerd. Ook de Blauwe Engel of het RAL-keurmerk zijn certificeringen, die u in uw achterhoofd moet houden.
Controleer bovendien, of het hout dat op uw bouwplaats wordt gebruikt, FSC-gecertificeerd hout is.

Is er een richtlijn die ik kan gebruiken?

Ja, er is een richtlijn voor duurzaam bouwen. Het Duitse ministerie van binnenlandse zaken heeft uitgebreide richtlijnen opgesteld, die de verschillende vragen rondom dit thema behandelen.

Over de auteur

Patrick, directeur van Finstral in Nederland, streeft ernaar om elke leefruimte mooier te maken. Hij gebruikt zijn jarenlange ervaring om de wensen van potentiële klanten op het Conwindo-portaal te vervullen.
Foto van auteur

Teruggebeld worden