Teruggebeld worden

Kozijnwoordenboek

A
Afstandhouders
Afhankelijk van de structuur van de beglazing verbindt de afstandhouder twee of drie afzonderlijke ruiten tot een isolatieglas-eenheid. Het heeft de taak de ruimte tussen de ruiten naar buiten toe af te dichten. Warmte-geoptimaliseerde afstandhouders verbeteren de thermische isolatie-eigenschappen van het kozijn.
Argon
Het edelgas argon wordt gebruikt om de ruimte tussen de ruiten op te vullen en zo de thermische isolatie-eigenschappen van kozijnen en deuren te verbeteren. Argon gas heeft een isolerende werking, omdat het warmte niet zo goed geleidt als lucht.
B
Beslag
Beslag omvat alle metalen- en niet-metalen onderdelen waarmee kozijnen en deuren kunnen worden geopend en gesloten. Hiertoe behoren bijvoorbeeld scharnieren, sloten, vergrendelingen, sluitplaten en aandrijvingen.
Beslagvarianten
Kozijnen en deuren kunnen met verschillende openingsmethoden worden uitgevoerd afhankelijk van het gewenste gebruik.
Bouwaansluiting
Een bouwaansluiting is de bouwkundige- en technische verbinding van een kozijn of deur met de omringende muur en vloer.
Bouwdiepte
De bouwdiepte geeft de dikte van het kozijnprofiel in millimeters aan. Het hangt af van het gebruikte kamersysteem en de beglazing. Meerkamersystemen hebben meer ruimte nodig, net zoals driedubbele beglazing een grotere bouwdiepte vereist dan dubbele beglazing. Bij het vervangen van oude kozijnen door moderne kozijnen is daarom meestal een grotere bouwdiepte vereist.
C
CEKAL-Keurmerken
De CEKAL-certificering voor isolatieglas definieert en waarborgt de productkwaliteit en de aantoonbare kwaliteitscontrole ervan.
Combi-Kozijn
Het combi-kozijn bestaat uit twee afzonderlijke kozijnvleugels – een binnen- en een buitenvleugel – die mechanisch met elkaar zijn verbonden. De twee kozijnvleugels kunnen worden geopend om schoon te maken. De thermische- en geluidsisolatie zijn zeer goed. Bovendien kan tussen de vleugels een weerbestendige jaloezie- of plissé worden gemonteerd.
D
Draai-Kiep Beslag
Met draai-kiepbeslag wordt een combinatie van draai- en kiepbeslag bedoeld. De kozijnvleugel kan zowel worden gedraaid als gekanteld.
Draai-Kiep Opening
De draai-kiep opening van een raam of een deur heeft betrekking op de combinatie van een draai- en kiepopening. De raam- of deurvleugel kan zowel in de draaistand als in de kiepstand worden geplaatst.
dB
dB is de afkorting voor decibel, een eenheid van volume. Deze waarde wordt gebruikt om de geluidsisolatiewaarde van een kozijn aan te geven. Hoe hoger de dB-waarde, hoe beter de geluidsisolatie van het kozijn. Hierbij moet worden opgemerkt dat de decibelwaarde op een logaritmische schaal wordt aangegeven. Een verandering van 10 dB betekent een halvering of verdubbeling van de geluidsisolatie. Een raam met 42 dB heeft bijvoorbeeld tweemaal zoveel geluidsisolatie als een raam met 32 dB.
E
ESG (gehard veiligheidsglas)
ESG – gehard veiligheidsglas – is thermisch gehard glas dat aan grotere mechanische en thermische belastingen kan worden blootgesteld dan gewoon glas. Het wordt veiligheidsglas genoemd omdat er bij breuk van de ruit geen scherpe glassplinters zijn, maar kleine glassplinters met stompe randen die het risico op verwondingen aanzienlijk verkleinen. De Finstral-benaming voor ESG is Bodysafe.
Extrusie
Methode voor de productie van kunststofprofielen uit thermoplastische kunststoffen. In de extruder worden de korrels geleidelijk verwarmd en door een vormmondstuk geperst. Naarmate het proces vordert, koelt het profiel af en is het klaar om te worden gesneden en opgeslagen.
G
Geanodiseerde Optiek
Het anodiseringsproces is een speciale oppervlaktebehandeling waarbij een oxiderende verf-en beschermlaag op aluminium wordt aangebracht. Deze laag maakt het aluminium oppervlak bijzonder resistent en corrosiebestendig.
Generfd
Het opvullen van een voordeur of een openslaand raam met verticale, horizontale of dwarse groeven om optische redenen.
g-Waarde
De energietransmissie meet in procenten hoeveel van de energie die de buitenkant van het glas raakt, door het glas naar binnen gaat. Hoe hoger deze waarde, hoe meer zonnestraling via de beglazing als warmte naar binnen wordt afgegeven. Een hoge g-waarde wijst op een hoge warmtewinst – en dus tegelijkertijd op een relatief lage bescherming tegen oververhitting in de zomer.
I
ift Rosenheim
Het ift Rosenheim wordt internationaal erkend als een toonaangevend test-, onderzoeks- en certificatie-instituut voor kozijnen en gevels. Het doel is de duurzame verbetering van de kwaliteit, de technologie en het gebruiksgemak van de producten. Daarnaast is het ift ook actief op het gebied van normalisatie, opleiding en bijscholing, adviezen van deskundigen en de ontwikkeling van nieuwe testmethoden en meettechnologie. Het ift wordt beschouwd als een neutrale en fabrikant-onafhankelijke instelling.
J
Jaloezie
Een jaloezie is een op of in het kozijn gemonteerd element dat tegen inkijk- en zon beschermt. Het bestaat uit horizontaal geplaatste lamellen die de lichtinval en -verspreiding variabel regelen.  De lamellen kunnen gebundeld in een pakket naar boven of naar beneden worden gelaten. . Jaloezieën worden bij combi-kozijnenramen tussen de ruiten gemonteerd.
K
Kozijn
Het kozijn is de buitenste omlijsting van een kozijnelement Het is stevig verbonden met de buitenmuur. In dit kozijn bevindt zich het te openen vleugelkader.
L
LT-Waarde
De lichtdoorlatendheid (LT-waarde) geeft aan welk deel van het daglicht door het glas de kamer binnenkomt. De LT-waarde wordt uitgedrukt als percentage en is een kengetal voor de helderheid van het glas. Hoe hoger de LT-waarde, hoe lichter de kamers.
M
Middendichting
Bij een kozijn met middendichting ligt de dichting verborgen in de middensponning (in het middengedeelte van het raamkozijn) en is zo beschermd tegen weer en wind. Het zorgt voor de lucht- en waterdichtheid van het kozijn.
O
Opmeten
Het opmeten van de kozijn- en deuropeningen in de ruwbouw wordt opmeten genoemd. De vastgestelde afmetingen zijn nodig voor de planning, de voorbereiding van offertes en de productie.
P
Paddenstoelnokken
De paddenstoelnok is een draaibaar sluitstuk dat kozijnen en deuren veilig vergrendelt. Dankzij zijn paddenstoelvorm grijpt de kop van de paddenstoelnok stevig in het vergrendelingsgedeelte.
R
RC 2
Kozijnen met de aanduiding RC2 worden gekenmerkt door een verhoogde beveiliging tegen inbraak. De inbraakwerende componenten verhinderen het openbreken met eenvoudige hefboomwerktuigen zoals schroevendraaiers, tangen of wiggen gedurende een periode van ten minste drie minuten. (zie ook “Weerstandsklasse”)
Raamkozijn
Het raamkozijn is het buitenste frame van een kozijnelement. Het is stevig verbonden met de buitenmuur. in dit frame bevindt zich jet te openen raamkozijn.
Roeden
Roeden verlenen kozijnen structuur en ritme en creëren een klassieke oudbouw-look. In de 19e eeuw werden roeden gebruikt, om grote glasoppervlakken op te delen, omdat glasoppervlakken niet in alle maten beschikbaar waren.
Rolnokken
De rolnok is een draaiend sluitstuk dat de vleugel tegen het kozijn drukt en het kozijn luchtdicht maakt. Aangezien de grendel bij het inschuiven in het vergrendelingsgedeelte om zijn eigen as kan draaien, kan het kozijn gemakkelijker permanent worden vergrendeld.
Rw waarde (r=raam)
De geluidsisolerende eigenschappen van een kozijn worden uitgedrukt door de nominale geluidsreductie-index Rw De Rw-waarde geeft aan hoe sterk de geluidsoverdracht door het raam wordt gereduceerd. Hoe groter deze waarde, hoe groter de geluiddemping en hoe minder geluid de kamer binnenkomt. De Rw-waarde wordt aangegeven in dB (decibel).
S
Scharnieren
Scharnieren zijn de beweegbare metalen onderdelen die kozijnen en deuren met het kozijn verbinden en het mogelijk maken dat het kozijn of de deur kan draaien. Als de scharnieren zijn weggewerkt, zijn zij niet zichtbaar wanneer de ramen gesloten zijn en verbeteren zij dus het uitzicht van het kozijnelement.
Sponning
De raamsponning is een van de fundamentele ontwikkelingen op het gebied van verbindingselementen in het kozijn. Waar het kozijn en de vleugel elkaar raken, zorgt de raamsponning voor een perfecte afdichting tegen tocht.
Stelkozijn
Het stelkozijn is een kunststof frame dat in de ruwbouw in het kozijn wordt gemonteerd.  Zo kunnen alle andere ambachten hun werk afmaken. Aan het eind wordt het kozijn of de deur in het stelkozijn gemonteerd Deze montagemethode biedt het voordeel dat de kozijnen en deuren niet worden beschadigd tijdens de bouwfase, de kozijnen hoeven niet te hoeven worden gestuct en dus in geval van renovatie gemakkelijk te vervangen zijn. Ook wel “blind frame” genoemd.
T
Tochtstrip
Een tochtstrip voorkomt het binnendringen van regenwater in het onderste gebied bij kozijnen en deuren. De tochtstrip bestaat meestal uit een licht afgeschuind plaatwerkdeel waarop het regenwater kan weglopen.
Treksporen
Treksporen ontstaan tijdens de productie van kunststof-kozijnprofielen. Deze door het productieproces veroorzaakte onregelmatigheid is vooral zichtbaar op gladde oppervlakken. De gewalste en gesatineerde kozijnprofielen van Finstral vertonen deze sporen niet.
U
Uf-Waarde (k=kozijn)
Warmte-isolatiewaarde van het raamkozijn. Hoe kleiner de Uf-waarde, hoe beter de thermische isolatie-eigenschappen van het kozijn. De eenheid is [W/m²K].
Ug-Waarde (g=glas)
De warmtedoorgangscoëfficient geeft het energieverlies in watt per vierkante meter glasoppervlak aan bij een temperatuurverschil van 1 K tussen binnen en buiten. Hoe kleiner de Ug-waardehoe beter de thermische isolatie-eigenschappen van het glas. De eenheid is [W/m²K].
Uw-Waardealue (r=raam)
Warmtedoorgangscoëfficient van het kozijnelement De waarde geeft de hoeveelheid warmte aan die binnen één uur door één vierkante meter van een component wordt overgedragen bij een temperatuurverschil van één Kelvin (gelijk aan 1°C). Hoe lager de warmtedoorgangscoëfficient, hoe minder warmte er door het raam verloren gaat en hoe beter de warmte-isolerende eigenschappen. De eenheid is [W/m²K].
V
VSG (Gelaagd veiligheidsglas)
VSG (gelaagd veiligheidsglas) zijn twee glazen ruiten die met elkaar verbonden zijn door een uiterstscheurvaste folie. Door de klevende werking voorkomt de folie dat de afzonderlijke ruiten in geval van glasbreuk versplinteren.
Vierpunts-Vergrendeling
Bij Finstral zijn vier veiligheidsvergrendelingspunten van massief gehard staal inclusief corrosiebescherming met paddenstoelnokken altijd standaard. Dat is het minimale, waarmee uw kozijnen moeten worden uitgevoerd. Bij zeer toegankelijke kozijnen en deuren moet u voor aanvullende veiligheidsopties, zoals een omlopende veiligheidsvergrendeling, kiezen.
Vleugel
Beweegbaar deel van een kozijn dat kan worden geopend, bestaande uit het raamkozijn en de beglazing.
Vleugelcontour
Dit is het ontwerp van het raamkozijn De vleugelcontour geeft vorm aan de totale esthetische indruk van een raam. De trend gaat steeds meer in de richting van slanke, sobere contouren die het raamkozijn bijna doen verdwijnen.
Vleugelheffers
De vleugelheffer is een speciaal beslagdeel, dat aan de onderzijde van de kozijnvleugel aan de greepzijde wordt bevestigd.  Het brengt de eventueel neergelaten vleugel automatisch iets omhoog bij het sluiten en maakt zo een permanente eenvoudige bediening van het kozijn mogelijk.
Vleugelkader
Kozijnen bestaan uit een kozijnprofiel en een vleugelkader. Het vleugelkader is het beweegbare deel van het kozijndat kan worden geopend door draaien, kiepen, schuiven of vouwen.
Vleugelvariant
Het te openen gedeelte van een kozijn – de vleugel – is in verschillende designopties verkrijgbaar. Dit betekent dat het kozijn optimaal kan worden aangepast aan de bouwkundige omstandigheden en individuele wensen.
W
Weerstandsklasse
In de DIN EN 1627 “Deuren, kozijnen, gordijngevels, tralie-elementen en sluitingen – Inbraakwering – eisen en classificatie” worden onder andere de weerstandsklassen opgesomd op die voor inbraakwerende componenten gelden. Volgens de Engelse term Resistance Class wordt nu een onderscheid gemaakt tussen RC 1 N, RC 2 N en RC 2 tot RC 6. Hoe hoger de weerstandsklasse, hoe veiliger een eventuele inbraak wordt voorkomen. De N in de eerste twee categorieën verwijst naar de mogelijkheid van nationale regulering van bepaalde inhoud. De politie beveelt in het algemeen producten aan volgens DIN EN 1627 van weerstandsklasse RC 2 N. (zie ook “RC 2”)

Teruggebeld worden